Resources from applesmile

 1. applesmile

  HN Bán 2 em Lumia 2520 10'1inch còn mới, pin trâu ~8h. Có ảnh :)

  Cả 2 em hình thức như nhau, máy còn rất đẹp màn đã dán, vỏ sau lớp nhám máy mới còn nguyên.
  0/5, rm_x_ratings
  Đọc:
  797
  Cập nhật:
  18/6/15
 2. applesmile
  0/5, rm_x_ratings
  Đọc:
  1,440
  Cập nhật:
  23/5/14
 3. applesmile
  0/5, rm_x_ratings
  Đọc:
  979
  Cập nhật:
  5/5/14
 4. applesmile
  0/5, rm_x_ratings
  Đọc:
  696
  Cập nhật:
  25/4/14
 5. applesmile
  0/5, rm_x_ratings
  Đọc:
  536
  Cập nhật:
  21/4/14
 6. applesmile
  0/5, rm_x_ratings
  Đọc:
  1,459
  Cập nhật:
  10/4/14
 7. applesmile
  0/5, rm_x_ratings
  Đọc:
  1,609
  Cập nhật:
  1/4/14
 8. applesmile
  0/5, rm_x_ratings
  Đọc:
  1,152
  Cập nhật:
  20/3/14